بالابر نفربر متحرک هیدرولیکی

انواع نفربر متحرک هیدرولیکی: بالابر نفربر هیدرولیکی به دو نوع جک مستقیم و جک غیرمستقیم تقسیم می شود. نفربر متحرک هیدرولیکی جک مستقیم به شکلی طراحی شده است که جک های بالابر مستقیما زیر کابین قرار گرفته شده است. هنگام استفاده از این نوع بالابر باید حتما به این نکته توجه داشته باشید که این بالابرها نیاز به…