انواع ظرفیت بابری استاکرها

انواع ظرفیت باربری استاکرهای گوناگون چگونه است؟

استاکرها یک نوع تجهیزات حمل و نقل و جابجایی بار هستند که برای جابجایی و حمل بارها و اجناس به کار می‌روند. این ابزارها به دلیل قابلیت‌های منحصر به فرد خود در انواع مختلفی تولید می‌شوند. یکی از مهمترین ویژگی‌های استاکرها، ظرفیت باربری آن‌ها است که تعیین کننده کارایی و عملکرد آن‌ها می‌باشد. انواع ظرفیت…